wijziging besluit uitvoering EU-verordeningen financiele markten (MIF)

In dit besluit wordt de maximale afwikkelvergoeding voor binnenlandse debetkaarttransacties van consumenten aangepast in artikel 6a van het besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten. Daarbij wordt het huidige maximum van € 0,02 gehandhaafd, waarbij dit maximum niet langer een gewogen gemiddelde zal zijn, maar zal gelden per transactie.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-07-2020
Einddatum consultatie 17-08-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

banken, toonbankinstellingen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De verwachte effecten van de regeling zijn beperkt, aangezien met de wijziging zoveel mogelijk bij de huidige marktsituatie wordt aangesloten. Mogelijk leidt de wijziging tot eenmalige ICT-kosten voor banken vanwege benodigde systeemaanpassingen.

Waarop kunt u reageren

De reacties mogen betrekking hebben op het besluit en de nota van toelichting.

Downloads