Micro Light Aircraft opt-out

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van het Besluit luchtvaartuigen 2008 en enkele andere Besluiten, en tegelijkertijd van de Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen en enkele andere regelingen. Met deze wijziging wil de minister zwaardere Micro Light Aircrafts (MLA’s) van 450 tot 600 kilogram onder de nationale regelgeving brengen. Het toestaan van zwaardere MLA’s zorgt voor meer mogelijkheden voor onder andere elektrisch vliegen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 11 maart 2024

De Regeling is op 6 maart 2024 in de Staatscourant gepubliceerd, zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2024-6033.html. In de toelichting is een inhoudelijke reactie van het ministerie opgenomen. De Regeling is op 7 maart 2024 in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 29 november 2021

Het hoofdlijnenverslag van de internetconsultatie is op de website gepubliceerd. Op een later moment zal het ministerie inhoudelijk reageren.

Consultatieperiode aangepast, 19 oktober 2021

De looptijd van de internetconsultatie over micro light aircrafts is verlengd, om mogelijke indieners wat meer tijd te geven. De einddatum is nu 7 november 2021.