Wijzigingswet meldkamers

In dit wetsvoorstel wordt de wettelijke basis gelegd voor een nieuwe inrichting van de meldkamers van de hulpdiensten, door wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio's en de Tijdelijke wet ambulancezorg.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-03-2018
Einddatum consultatie 14-05-2018
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Politie brandweer en hulpdiensten Rampen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De veiligheidsregio's/brandweer, de Regionale Ambulancevoorzieningen, de politie en de Koninklijke marechaussee.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Naar verwachting leidt het wetsvoorstel tot een efficiëntere inrichting en werking van het meldkamerdomein, onder meer doordat het beheer bij de politie wordt gelegd, er maximaal 10 meldkamers zullen zijn, en de hoofdlijnen van beleid en beheer landelijk uniform worden vastgesteld.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting is commentaar welkom.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen