Medicatieafspraak in PGO

In het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) staat dat een zorgverlener de gegevens die voor de cliënt relevant zijn beschikbaar stelt voor een persoonlijk gezondheidsomgeving (PGO) die de cliënt gebruikt. De PGO’s moeten voldoen aan eisen waardoor de gegevens op een veilige en betrouwbare manier beschikbaar worden gesteld. 

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 23 mei 2023

Resultaten en bevindingen van de consultatie