Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit Wmcz 2018

Reactie

Naam Federatie Medisch Specialisten (A Ravensbergen)
Plaats Utrecht
Datum 22 mei 2019

Vraag1

a. Heeft u opmerkingen bij de in artikel 2 opgenomen aanwijzing van de instellingen waarop de wet niet van toepassing is?
b. Heeft u opmerkingen bij de in artikel 3 opgenomen regeling van de gevallen waarin een ambulante instelling pas tot instelling van een cliëntenraad verplicht is als in de regel met meer dan 25 natuurlijke personen zorg wordt verleend?
c. Heeft u andere opmerkingen bij het Besluit Wmcz 2018?
Zie bijlage voor de reactie van de Federatie Medisch Specialisten met steun van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Deze reactie vervangt de eerder ingediende reactie op 21 mei jl.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht