Besluit Wmcz 2018

Het Besluit Wmcz 2018 gaat over medezeggenschap in de zorg. Het is een besluit bij het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018).

Het besluit regelt:
1. Welke instellingen niet onder het wetsvoorstel gaan vallen. Deze instellingen hoeven geen cliëntenraad in te stellen.
2. Welke instellingen pas een cliëntenraad in hoeven te stellen als ze met meer dan 25 personen zorg verlenen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-04-2019
Einddatum consultatie 23-05-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 10429
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Cliëntenraden in de zorg, bestuurders in de zorg, cliënten/patiënten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) heeft tot doel de positie van cliënten in de zorg te versterken en goed bestuur te bevorderen. Met het Besluit Wmcz 2018 wordt een aantal instellingen uitgezonderd van de verplichting een cliëntenraad te hebben. Ook gaat voor een aantal instellingen - met name in de eerstelijnszorg - een verhoogde drempel van > 25 (i.p.v. > 10) personen die zorg verlenen gelden voor het instellen van een cliëntenraad.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op het Besluit Wmcz 2018 en de toelichting daarbij.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Gewijzigd voorstel van wet Wmcz 2018

Bron: www.eerstekamer.nl