Aangepaste Beleidsregel mededinging en duurzaamheid

Deze aangepaste beleidsregel zal de Beleidsregel mededinging en duurzaamheid uit mei 2014 gaan vervangen. Aanleiding is casuïstiek waarin het spanningsveld tussen mededinging en duurzaamheid wederom naar voren kwam. De Minister van EZ blijft maximaal ruimte zoeken binnen het bestaande mededingingskader. Deze aangepaste beleidsregel beoogt duidelijker en concreter richting te geven aan de ACM bij de beoordeling van duurzaamheidsinitiatieven en aan partijen voor hun self assessment.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 12 oktober 2016

Hierbij vindt u het consultatieverslag van de beleidsregel mededinging en duurzaamheid. De beleidsregel is inmiddels gepubliceerd en kunt u vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-52945.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatscourant%26vrt%3dmededinging%2ben%2bduurzaamheid%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAlle%26spd%3d20161006%26epd%3d20161006%26sdt%3dDatumPublicatie%26planId%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4.