Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling modellen voor mbo-diploma, mbo-certificaat en mbo-verklaring

In deze regeling wordt het model vastgelegd dat mbo-instellingen dienen te gebruiken bij het verstrekken van een mbo-verklaring.

Het model bevat in totaal vijf onderdelen. De inhoud van een mbo-verklaring verschilt per student en kan bestaan uit een of meer onderdelen waarin resultaten kunnen worden vastgelegd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-09-2020
Einddatum consultatie 25-10-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Beroepsonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Mbo-studenten en voortijdig schoolverlaters
- Mbo-instellingen
- Werkgevers

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Mbo-studenten en Voortijdig schoolverlaters
Via deze ministeriele regeling wordt een model voor de mbo-verklaring voorgeschreven waaruit duidelijk wordt welke resultaten een student behaald heeft die voortijdig het onderwijs verlaat. Een uniform model vergroot de herkenbaarheid van de mbo-verklaring voor werkgevers. Ook uitgevallen studenten kunnen hiermee naar verwachting makkelijker hun opleiding op een later moment voortzetten en afronden – al dan niet bij een andere instelling.

Mbo-instellingen
Het opgenomen model sluit aan bij instellingsverklaringen zoals die nu worden gebruikt en bevat informatie die grotendeels in schooladministratiesystemen is opgenomen. Bij de vormgeving van het model is geprobeerd de administratieve lasten voor mbo-instellingen zoveel mogelijk te beperken maar om uitvallers zoveel mogelijk kansen te bieden is een eenduidig format nodig waarmee inzichtelijk wordt gemaakt wat een uitvaller wel kan.

Werkgevers
Werkgevers kunnen voortaan door de mbo-verklaring zien welke onderdelen van de opleiding de student wel heeft behaald. Zij krijgen hierdoor een beter beeld van (potentiële) kandidaten die niet beschikken over het diploma, maar wel een deel van de opleiding hebben gedaan.

Waarop kunt u reageren

In de wet Versterken positie mbo-studenten, die op 30 juni 2020 is aangenomen door de Eerste Kamer, is geregeld aan welke studenten de examencommissie de mbo-verklaring dient te verstrekken. De uitreikingsverplichting is geen onderdeel van deze consultatie.
Er kan worden gereageerd op de verschillende onderdelen van het model van de mbo-verklaring, op de invulinstructie en op de toelichting zoals opgenomen in de regeling.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

URL naar grondslag

Bron:

URL naar te wijzigen regeling

Bron: wetten.overheid.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling