Marktbevraging van het Adviescollege verdeling frequentieruimte commerciële radio

Het Adviescollege verdeling frequentieruimte commerciële radio heeft onder meer tot taak de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat te adviseren over de wijze van verdelen of verlengen van vergunningen voor het gebruik van frequentieruimte door of ten behoeve van commerciële media-instellingen voor de periode na 1 september 2022.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-03-2020
Einddatum consultatie 27-04-2020
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT Markttoezicht Ondernemen Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het Adviescollege wil bij het tot stand komen van het advies zoveel mogelijk informatie betrekken die voor de uitvoering van de taakopdracht relevant is en roept daartoe belangstellende partijen, met name marktpartijen en relevante overheidsinstanties op, om een door het college opgestelde vragenlijst te beantwoorden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het betreft een vragenlijst die voor het tot stand komen van het advies van het onafhankelijke Adviescollege relevant is. Aangezien het geen regeling betreft zijn er vooralsnog geen effecten voor de betreffende doelgroepen te verwachten.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op de bijgevoegde vragenlijst die het onafhankelijke Adviescollege heeft opgesteld.

Downloads

Overige documenten

  • Marktbevraging van het Adviescollege verdeling frequentieruimte commerciële radio