Wet aanpassing liquidatie- en stakingsverliesregeling

Dit wetsvoorstel past de liquidatie- en stakingsverliesregeling in de vennootschapsbelasting aan om de belastinggrondslag te verbreden en oneigenlijk gebruik te voorkomen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-04-2019
Einddatum consultatie 16-05-2019
Status Gesloten
Type consultatie Initiatiefwet
Organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Dit wetsvoorstel richt zich op multinationals die gebruik maken van de liquidatieverliesregeling en/of de stakingsverliesregeling.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De regeling voorkomt oneigenlijk gebruik van de liquidatie- en stakingsverliesregeling. Hierdoor wordt de grondslag van de vennootschapsbelasting verbreed.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele consultatiedocument betrekken (zowel bij het voorstel van wet als bij de memorie van toelichting). Tevens worden belangstellenden uitgenodigd om hun reactie te geven op de meer specifiek gestelde vragen.

Downloads