Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV)

Reactie

Naam Genugten Agri B.V. (Dhr. Ing. M.J.M. van Genugten)
Plaats Sint Oedenrode
Datum 12 mei 2022

Vraag1

U kunt van 10 mei tot en met 13 juni via deze website reageren op de regeling en de toelichting.
Dit is een veel te kort tijdsbestek. Agrarische ondernemers willen ook graag advies van deskundigen en dat gaat niet binnen dit tijdbestek. Iets wat zo belangrijk voor de agrarische sector en ons land moet door alle partijen goed besproken en overlegd kunnen worden. Minimum termijn zou 3 maanden moeten zijn. dat maakt op de totale regaling niets uit. Nu wordt de indruk gewekt dat de overheid haar maatregelen er snel door wil drukken.

Vraag2

DDaarnaast zijn we specifiek benieuwd naar uw reactie op de volgende vragen.

Het bevoorschottingsritme:
Hoe kijkt u aan tegen het voorgestelde bevoorschottingsritme en in hoeverre sluit dit volgens u aan bij de kosten die gemaakt worden gedurende het beëindigingstraject?
Bevoorschotting kan ruimer, tweede voorschot moet naar 70%. De ondernemer krijgt dan sneller mogelijkheden financieringen af te lossen en eventueel te investeren in een andere activiteit.

Vraag3

Ondersteunend beleid:
Stoppen met een bedrijf is een ingrijpend besluit voor iedere agrarische ondernemer en zijn of haar omgeving. Dit besluit vraagt niet alleen om inzicht in de financiële omstandigheden van het bedrijf, maar ook om inzicht in alternatieve activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de herbestemming van een locatie. Ook emotionele overwegingen spelen een rol. Een veehouderij is vaak al generaties in de familie. Ondernemers ervaren hierdoor een barrière om te stoppen.

Het ministerie van LNV wil ondernemers helpen bij het maken van keuzes. Graag ontvangen wij uw antwoord op de volgende vragen:
• Wat zijn volgens u goede manieren om de veehouder te ondersteunen bij de afweging voor het beëindigen met hulp van deze regeling,
• Is een veehouder gebaat bij advisering over zijn toekomstmogelijkheden, al dan niet gefaciliteerd door de overheid, en op welke onderwerpen is de veehouder volgens u het meest gebaat bij deze advisering?
Vroeger, had de overheid consulentschappen om de agrarische ondernemers gratis te helpen bij de ontwikkeling van hun bedrijf. Nu die bedrijven door dezelfde overheid niet meer gewenst zijn, is het niet meer dan normaal dat de overheid nu ook gratis helpt door een goede advisering te geven over het beendigen van het bedrijf. Helaas kan de overheid dit niet zelf, alle goede deskundige werken al bij een ander bedrijf en gaan zeker niet voor een relatief korte tijd voor de overheid werken. De overheid moet de ondernemer die wenst om te stoppen dus vouchers geven. 1 voucher van b.v. € 5.000,- voor een eerste vrijblijvend inventarisatie van de mogelijkheden. Dit onderzoek maakt inzichtelijk over het mogelijk gunstig is om aan een subsidieregeling mee te doen. Als dit positief is, kan een tweede voucher b.v. 2% van de totale subsidiekosten gegeven worden, die gebruikt kan worden voor de verdere begeleiding van de afbouw van het bedrijf. Bij een bedrijfsbeëindiging komen zeer veel aspecten kijken, waar de agrarische ondernemer tot dan toe geen ervaring had. Goede adviseurs zijn dus noodzakelijk. De vouchers kunnen uitgegeven worden aan adviezen van accountants, financieel adviseurs, fiscalisten, vergunningsspecialisten loopbaanbegeleiders en psychische hulpverleners.

Vraag4

Communicatie over de regeling:
• Via welke media zou u bij voorkeur op de hoogte gehouden worden van de regeling en de uitvoering ervan?

Via alle gebruikelijke agrarische informatiekanalen

Bijlage