Voorontwerp ter implementatie van de richtlijn langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders

Het voorontwerp ter implementatie van de richtlijn langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders wijzigt het BW, de Wft en de Wge. Het bevat regels voor beursvennootschappen over de bezoldiging van bestuurders en commissarissen en over transacties met verbonden partijen. Daarnaast regelt het identificatie van aandeelhouders, informatieverstrekking en facilitering van (stem)rechten en bevat het transparantieverplichtingen voor institutionele beleggers, vermogensbeheerders en volmachtadviseurs.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-02-2018
Einddatum consultatie 27-03-2018
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Beursvennootschappen, bestuurders en commissarissen van beursvennootschappen, aandeelhouders in beursvennootschappen, institutionele beleggers, vermogensbeheerders, volmachtadviseurs.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Verwacht wordt dat de richtlijn en daarmee het voorstel positieve economische gevolgen heeft, omdat het gericht is op de verbetering van de corporate governance van beursvennootschappen en bijdraagt aan hun duurzaamheid op de lange termijn. Het voorstel kan effect hebben op de concurrentiekracht van beursvennootschappen, institutionele beleggers, vermogensbeheerders en volmachtadviseurs, alsmede tussenpersonen (met name banken en beleggingsondernemingen) omdat de lasten in beperkte mate verhoogd worden.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden kunnen op het voorontwerp en de bijbehorende memorie van toelichting reageren.

Downloads