Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Voorontwerp ter implementatie van de richtlijn langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders

Het voorontwerp ter implementatie van de richtlijn langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders wijzigt het BW, de Wft en de Wge. Het bevat regels voor beursvennootschappen over de bezoldiging van bestuurders en commissarissen en over transacties met verbonden partijen. Daarnaast regelt het identificatie van aandeelhouders, informatieverstrekking en facilitering van (stem)rechten en bevat het transparantieverplichtingen voor institutionele beleggers, vermogensbeheerders en volmachtadviseurs.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
27-02-2018
Einddatum consultatie
27-03-2018
Status
Gesloten
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Financiën, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen
Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Beursvennootschappen, bestuurders en commissarissen van beursvennootschappen, aandeelhouders in beursvennootschappen, institutionele beleggers, vermogensbeheerders, volmachtadviseurs.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Verwacht wordt dat de richtlijn en daarmee het voorstel positieve economische gevolgen heeft, omdat het gericht is op de verbetering van de corporate governance van beursvennootschappen en bijdraagt aan hun duurzaamheid op de lange termijn. Het voorstel kan effect hebben op de concurrentiekracht van beursvennootschappen, institutionele beleggers, vermogensbeheerders en volmachtadviseurs, alsmede tussenpersonen (met name banken en beleggingsondernemingen) omdat de lasten in beperkte mate verhoogd worden.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden kunnen op het voorontwerp en de bijbehorende memorie van toelichting reageren.

Acties

Delen regeling