Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Consultatie aanwijzing van laagbelastende staten 2021

Om uitvoering te geven aan maatregelen tegen belastingontwijking, stelt de staatssecretaris van Financiën jaarlijks vast welke staten als laagbelastende staten worden aangewezen. Aan belangstellenden wordt de gelegenheid gegeven om te reageren op de voorgenomen aanwijzing van laagbelastende staten. De aanwijzing van niet-coöperatieve staten gebeurt op basis van de door de EU vastgestelde lijst en maakt geen deel uit van deze consultatie.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-10-2020
Einddatum consultatie 06-11-2020
Status Actief
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Belasting

Geef uw reactie op deze consultatie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Internationaal opererende ondernemingen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Mogelijke toepassing van maatregelen tegen belastingontwijking bij internationaal opererende ondernemingen met activiteiten in of transacties met ondernemingen in een aangewezen laagbelastende staat.

Waarop kunt u reageren

Aan belangstellenden wordt gevraagd te reageren op de voorgenomen aanwijzing van laagbelastende staten, zoals beschreven in het consultatiedocument.

Downloads

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling