Wetsvoorstel voor het creëren van grondslagen tbv kwaliteitsregistraties LADIS en LTR

Dit wetsvoorstel regelt een wettelijke grondslag voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens voor de kwaliteitsregistraties LADIS en LTR ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-07-2019
Einddatum consultatie 02-09-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 9176
Onderwerpen Ziekten en behandelingen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De zorgverleners in de verslavingszorg, de zorgverleners in de traumazorgketen, de verwerkers van de gepseudonimiseerde persoonsgegevens en de instanties die gebruik maken van de geaggregeerde gegevens. Indirect worden de cliënten uit de verslavingszorg en patiënten die behandeld zijn in de traumazorgketen geraakt.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De wijzigingen van de Wkkgz met deze registratieplichten zijn geen wijziging van de huidige situatie. Ten aanzien van de bestaande registraties die nu reeds verplicht waren wordt nu ook een grondslag gecreëerd met de daadwerkelijke bevoegdheid om deze gegevens te mogen verwerken.

Waarop kunt u reageren

Het hele concept wetsvoorstel.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    beantwoording IAK LADIS en LTR 19 juli 2019

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg

Bron: wetten.overheid.nl

Verordening betreffende het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

Bron: eur-lex.europa.eu