Implementatiewet richtlijn kredietservicers en kredietkopers

Reactie

Naam NVI (Ned. Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen) (C.E.A. Maathuis)
Plaats Woerden
Datum 26 juli 2023

Bijlage