Implementatiewet richtlijn kredietservicers en kredietkopers

Het wetsvoorstel implementeert Richtlijn (EU) 2021/2167 inzake kredietservicers en kredietkopers. Het voorstel introduceert in de Wet op het financieel toezicht een vergunningplicht en doorlopend toezicht voor partijen die niet-renderende kredietovereenkomsten servicen (kredietservicers). Ook worden eisen aan kredietkopers gesteld, de partijen die niet-renderende kredietovereenkomsten overnemen van een bank. Tot slot bevat het voorstel enkele wijzigingen van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatieperiode aangepast, 7 juli 2023

Vanwege zomerperiode is de consultatieperiode verlengd.