Wet handhaving kraakverbod

De initiatiefwet van de Tweede Kamerleden Koerhuis (VVD) en Van Toorenburg (CDA) regelt dat in geval van verdenking van kraken sneller ontruimd kan worden. Binnen drie dagen toetst de rechter-commissaris het verzoek tot handhaving van de officier van justitie. Na goedkeuring kan direct ontruiming plaatsvinden. De opstellers van de initiatiefwet geven eenieder de gelegenheid op dit initiatiefwetsvoorstel te reageren via deze internetconsultatie.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-07-2019
Einddatum consultatie 02-09-2019
Status Gesloten
Type consultatie Initiatiefwet
Organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Krakers
Particuliere en publieke eigenaren van panden en terreinen die gekraakt worden

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Snelle en effectieve handhaving van het kraakverbod,
Ontmoediging van kraken als illegaal woonmodel
Effectievere bescherming van het recht op eigendom van een pand of terrein.

Waarop kunt u reageren

De opstellers van deze initiatiefwet, de Tweede Kamerleden Koerhuis (VVD) en Van Toorenburg (CDA), geven eenieder de gelegenheid om op alle onderdelen van deze initiatiefwet te reageren.

Downloads

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wetboek van Strafvordering

Bron: wetten.overheid.nl