Uitbreiding btw-herzieningsregels voor kostbare diensten

De consultatie betreft de voorgenomen uitbreiding van de btw-herzieningsregels voor zogenoemde kostbare diensten. Onder deze kostbare diensten worden (investerings)diensten verstaan die aan een ondernemer worden verricht en door die ondernemer over langere tijd binnen zijn onderneming worden gebruikt. Deze diensten worden doorgaans op de balans geactiveerd en over meerdere jaren afgeschreven. Daardoor vertonen deze diensten dezelfde kenmerken als investeringsgoederen binnen de onderneming.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 15 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: