Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit bescherming koopvaardij / Merchant Shipping Protection Decree

De algemene maatregel van bestuur beoogt een verantwoorde en zorgvuldige uitwerking te geven aan de Nederlandse wet die bescherming van koopvaardijschepen door private gewapende maritieme beveiligers mogelijk maakt, indien overheidsbescherming niet mogelijk is.

AN (UNOFFICIAL) ENGLISH TRANSLATION OF THE DRAFT MERCHANT SHIPPING PROTECTION DECREE AND THE EXPLANATORY MEMORANDUM IS AVAILABLE IN PDF BELOW.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 31-12-2019
Einddatum consultatie 01-03-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 10063
Onderwerpen Criminaliteit

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Certificeringsbedrijven
- Accreditatie-organisaties
- Maritieme beveiligingsbedrijven
- Rederijen
- Private maritieme gewapende beveiligers

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Op Nederlands gevlagde koopvaardijschepen die door het aangewezen (piraterij-)risicogebied varen, kunnen gewapende maritieme beveiligers, van een bedrijf met NL vergunning, worden ingezet om dreigend piraterijgevaar af te wenden, indien militaire bescherming niet mogelijk is

Waarop kunt u reageren

Er kan zowel op het conceptbesluit als de nota van toelichting worden gereageerd

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Wet ter Bescherming Koopvaardij

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling