Help ons wetten en regels te verbeteren die mensen ernstig in de knel brengen

Het kabinet onderzoekt de negatieve effecten van wetten en regels op mensen. U kunt hierbij helpen! Hieronder leest u meer over het onderzoek en hoe u kunt meedoen. Zo zorgen we samen voor betere wetten en regels.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 299 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: