Klimaatwet 1.5

Voorstel van wet van het lid Van Raan houdende wijziging van de Klimaatwet om te bewerkstelligen dat Nederland zo spoedig mogelijk een zo groot mogelijke bijdrage gaat leveren aan het voorkomen van een verdere opwarming van de Aarde (Klimaatwet 1.5). De klimaatcrisis dient daadwerkelijk als een crisis behandeld te worden. De Klimaatwet 1.5 legt vast dat Nederland een maximale inspanning gaat leveren om deze crisis te bezweren.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-12-2020
Einddatum consultatie 31-01-2021
Status Gesloten
Type consultatie Initiatiefwet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen Parlement Energie Handel Industrie Transport Bouwen en verbouwen Organisatie en beleid Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De Nederlandse bevolking, bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en het openbaar bestuur.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De Klimaatwet 1.5 legt vast dat Nederland zo snel mogelijk een zo groot mogelijke bijdrage gaat leveren aan het voorkomen van een verdere opwarming van de Aarde. Deze maximale inspanning is nodig om uiteindelijk tot de ‘1,5°C-economie’ te komen: duurzaam, emissievrij en volledig circulair. Een economie binnen de sociale en planetaire grenzen.

Waarop kunt u reageren

Wetsvoorstel & memorie van toelichting.

Downloads

Externe bronnen

Klimaatwet 1.5

Bron: www.internetconsultatie.nl