Wetswijziging Klimaatwet

De huidige Klimaatwet houdt geen rekening met de juridisch bindende verplichtingen uit de Europese Klimaatwet. Op grond van de Europese Klimaatwet geldt - om in 2050 klimaatneutraal te zijn - in 2030 een reductienorm van tenminste 55%. Het betreft een technische aanpassing van de Klimaatwet aan de Europese Klimaatwet. Het doel van ‘klimaatneutraliteit’ in 2050 is in de Europese klimaatwet vastgelegd. Een meer inhoudelijke aanpassing van de Klimaatwet wordt later dit jaar verwacht.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-02-2022
Einddatum consultatie 21-02-2022
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Dat is afhankelijk van de specifieke invulling van de doelen in concrete beleidsmaatregelen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De financiële gevolgen, handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudebestendigheid zijn afhankelijk van de specifieke invulling van de doelen in concrete beleidsmaatregelen. Bij de uitwerking van eventuele maatregelen zal het kabinet hiermee rekening houden.

Waarop kunt u reageren

De IAK vragen en een conceptversie van de wijziging Klimaatwet zijn bij deze internetnetconsultatie toegevoegd. Graag hierop reageren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen