Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet omzetgerelateerde vrijstelling voor ondernemers van belasting

Reactie

Naam Van Summeren & Partners (W.T.M. van Summeren)
Plaats Wijchen
Datum 10 april 2018

Vraag1

Graag uw reactie op het gehele wetsvoorstel.
Werkt m.i. alleen als de ondernemer zeker is van zijn verwachte jaaromzet.
Voorzie grote problemen wanneer de grens in bv. de maand november van een jaar wordt overschreden. Dan alsnog een volledige BTW administratie over het gehele jaar aanleggen !!!.
Ondernemers met belaste (21%) en vrijgestelde prestaties (0%) zoals diensten die onder de BIG regeling vallen.
Invloed op de winst v.d. Inkomstenbelasting (KOR is extra winst).

Vraag2

Zijn er aspecten die nu ontbreken waar naar uw mening in het wetsvoorstel nog rekening mee moet worden gehouden?
Neen, ik ben van mening dat deze Wet geen doorgang dient te vinden.

Vraag3

Specifiek: Gegeven de spanning tussen enerzijds een hoge omzetgrens om administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken en anderzijds mogelijke negatieve arbeidsmarkteffecten vanwege een ongelijker speelveld tussen contractvormen, welke omzethoogte vindt u het meest passend binnen deze afruil en waarom? Ter indicatie moet worden gedacht aan een omzetgrens tussen de € 15.000 - € 25.000. Onze buurlanden Duitsland en België kennen een grens van respectievelijk € 17.500 en € 23.000.
Zie mijn antwoorden hiervoor, geen doorgang.

Vraag4

Specifiek: Wat zou, gegeven de onder- en bovenwaarde van de range van omzetgrens, het effect zijn van dit wetsvoorstel op ondernemerschap?
Bij geen doorgang niet aan de orde.

Vraag5

Specifiek: Wat is het oordeel over de voorgestelde termijnen in dit wetsvoorstel?
Bij geen doorgang niet aan de orde

Vraag6

Specifiek: Wat zal het verwachte gebruik zijn van de regeling?
Vaak niet toe te passen omdat veel kleine ondernemers niet vooraf kunnen weten hoe hun omzet ( bovengrens) zal verlopen.
Denk ook aan ondernemers die in de loop van het jaar arbeidsongeschikt worden, of juist andersom.
Kortom: De huidige KOR regeling (na het einde van het boekjaar pas inzichtelijk) is m.i. een juiste en op alle situaties toepasbaar.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht