Wet omzetgerelateerde vrijstelling voor ondernemers van belasting

Wijziging van de huidige kleineondernemingsregeling in de Wet op de omzetbelasting 1968 in een facultatieve omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-03-2018
Einddatum consultatie 01-05-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ondernemers die minder dan € 1.883 aan btw verschuldigd zijn en ondernemers met een geringe omzet.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Een ondernemer die overgaat naar de nieuwe regeling brengt geen btw in rekening aan zijn afnemers. De btw die andere ondernemers hem in rekening brengen, kan de ondernemer niet in aftrek brengen. Ondernemers die voor toepassing van de nieuwe regeling kiezen, zijn ontheven van het doen van btw-aangifte en de daarbij horende administratieve verplichtingen voor de door hen verrichte goederenleveringen en diensten in Nederland. Voor hen zullen de administratieve lasten afnemen door de toepassing van de nieuwe regeling.

De nieuwe regeling verschilt op een aantal punten met de huidige regeling. Allereerst wordt de nieuwe regeling uitgebreid naar andere dan natuurlijke personen. Dit betekent dat de nieuwe regeling rechtsvormneutraal wordt en ook kan worden toegepast door rechtspersonen, zoals BV’s, verenigingen en stichtingen. Daarnaast wordt voor de toepassing van de nieuwe regeling gekeken naar de omzet van de ondernemer per kalenderjaar en niet meer naar de per saldo verschuldigde btw. Hierdoor speelt de hoogte van de btw op door de ondernemer aangekochte goederen en diensten of het toe te passen btw-tarief bij de nieuwe regeling geen rol meer. Verder wijzigt de positie van de ondernemer door toepassing van de nieuwe regeling ten opzichte van de oude regeling van een btw-belaste positie met een belastingvermindering in een btw-vrijgestelde positie.

De financiële gevolgen voor ondernemers hangen sterk af van de verhouding tussen de gegenereerde omzet, de arbeidsintensiteit van de prestaties (toegevoegde waarde) en het toe te passen btw-tarief.

Waarop kunt u reageren

Het is mogelijk op alle onderdelen van het voorstel te reageren. Zoals hierna vermeld worden alleen reacties waarvan door de inzender is aangegeven dat deze openbaar mogen zijn gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Daarbij kan worden aangetekend dat reacties van organisaties altijd worden gepubliceerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)