Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet omzetgerelateerde vrijstelling voor ondernemers van belasting

Reactie

Naam Administratiecollectief Leiden BV (RBc J.L. Verbooy)
Plaats Leiden
Datum 27 april 2018

Vraag1

Graag uw reactie op het gehele wetsvoorstel.
Duidelijke verbetering t.o.v. huidige KOR.

Vraag2

Zijn er aspecten die nu ontbreken waar naar uw mening in het wetsvoorstel nog rekening mee moet worden gehouden?
Op dit moment niet; behalve het gevaar dat een samenstel va n ondernemingen over en weer met de vrijstelling kunnen marchanderen.

Vraag3

Specifiek: Gegeven de spanning tussen enerzijds een hoge omzetgrens om administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken en anderzijds mogelijke negatieve arbeidsmarkteffecten vanwege een ongelijker speelveld tussen contractvormen, welke omzethoogte vindt u het meest passend binnen deze afruil en waarom? Ter indicatie moet worden gedacht aan een omzetgrens tussen de € 15.000 - € 25.000. Onze buurlanden Duitsland en België kennen een grens van respectievelijk € 17.500 en € 23.000.
In EG verband moet dit alles gelijk zijn.

Vraag4

Specifiek: Wat zou, gegeven de onder- en bovenwaarde van de range van omzetgrens, het effect zijn van dit wetsvoorstel op ondernemerschap?
Positief voor kleine ondernemingen; met name deeltijd-0ndernemingen.

Vraag5

Specifiek: Wat is het oordeel over de voorgestelde termijnen in dit wetsvoorstel?
Drie jaar lijkt mij te lang! Een termijn van maximaal twee jaar lijkt mij voldoende.

Vraag6

Specifiek: Wat zal het verwachte gebruik zijn van de regeling?
Groot.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht