Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet omzetgerelateerde vrijstelling voor ondernemers van belasting

Reactie

Naam T Berlinski
Plaats 's-Hertogenbosch
Datum 17 april 2018

Vraag1

Graag uw reactie op het gehele wetsvoorstel.
Prima, maar dan moet het alleen worden toegepast op de prestaties die in principe met btw zijn belast.

Vraag2

Zijn er aspecten die nu ontbreken waar naar uw mening in het wetsvoorstel nog rekening mee moet worden gehouden?
Ja, ondernemers die gemengde prestaties leveren (btw-vrijgesteld, zoals onderwijs + btw-belast, zoals consultancy of zzp'ers die verzorgingsdiensten aanbieden).

Voorbeeld: 5000 euro omzet uit consultancy (bv. financieel advies aan particulieren) en 20000 euro omzet uit onderwijs. In totaal is het 25000 euro omzet, waardoor de ondernemer verplicht btw in rekening zou moeten brengen over de 5000 euro aan consultancy. Dat maakt de diensten voor particulieren (in dit geval) 21% duurder omdat er btw in rekening moet worden gebracht.

Vergeet ook niet dat 25000 euro omzet soms maar 10000 euro winst kan betekenen door hoge kosten.

Vraag3

Specifiek: Gegeven de spanning tussen enerzijds een hoge omzetgrens om administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken en anderzijds mogelijke negatieve arbeidsmarkteffecten vanwege een ongelijker speelveld tussen contractvormen, welke omzethoogte vindt u het meest passend binnen deze afruil en waarom? Ter indicatie moet worden gedacht aan een omzetgrens tussen de € 15.000 - € 25.000. Onze buurlanden Duitsland en België kennen een grens van respectievelijk € 17.500 en € 23.000.
Beter dichter bij de bovengrens, zeker als er geen voorbelasting mag worden afgetrokken.

Vraag4

Specifiek: Wat zou, gegeven de onder- en bovenwaarde van de range van omzetgrens, het effect zijn van dit wetsvoorstel op ondernemerschap?
Stijging van de prijzen voor particuliere klanten. Als omzet bepalend wordt, en niet de af te dragen btw na aftrek van voorbelasting, dan worden sommige ondernemers gedwongen de prijzen te verhogen.

Vraag5

Specifiek: Wat is het oordeel over de voorgestelde termijnen in dit wetsvoorstel?
-

Vraag6

Specifiek: Wat zal het verwachte gebruik zijn van de regeling?
Voordelig voor ondernemers met geen of weinig kosten, heel nadelig voor ondernemers met vrij hoge omzet maar ook hoge kosten.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht