Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet omzetgerelateerde vrijstelling voor ondernemers van belasting

Reactie

Naam Quinon vertaalbureau (E.D. van Vliet)
Plaats Amersfoort
Datum 19 april 2018

Vraag1

Graag uw reactie op het gehele wetsvoorstel.
Vereenvoudiging is doorgaans een goed idee. Op het eerste gezicht lijkt het er echter op, dat sommige mensen er 1800 euro op inschieten. Dat is dan duur betaald voor het niet meer hoeven voeren van een toch vaak eenvoudige administratie. Bovendien kan iemand als ondernemers als minder goed worden beschouwd als deze klaarblijkelijk zo weinig omzet heeft, dat hij geen BTW hoeft te rekenen. Dat tast de concurrentiepositie mogelijk aan.

Vraag2

Zijn er aspecten die nu ontbreken waar naar uw mening in het wetsvoorstel nog rekening mee moet worden gehouden?
Wordt er ook goed rekening gehouden met ondernemers die voornamelijk voor het buitenland werken? Die vallen vaak onder de KOR (weinig of geen BTW van Nederlandse klanten), terwijl ze een hoge omzet kunnen hebben.

Vraag3

Specifiek: Gegeven de spanning tussen enerzijds een hoge omzetgrens om administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken en anderzijds mogelijke negatieve arbeidsmarkteffecten vanwege een ongelijker speelveld tussen contractvormen, welke omzethoogte vindt u het meest passend binnen deze afruil en waarom? Ter indicatie moet worden gedacht aan een omzetgrens tussen de € 15.000 - € 25.000. Onze buurlanden Duitsland en België kennen een grens van respectievelijk € 17.500 en € 23.000.
Ter hoogte van minimumloon? Dan hoeft het ook niet apart te worden geïndexeerd enz.

Vraag4

Specifiek: Wat zou, gegeven de onder- en bovenwaarde van de range van omzetgrens, het effect zijn van dit wetsvoorstel op ondernemerschap?
Het wordt eenvoudiger voor mensen die weinig uit hun onderneming halen, maar betekent wel dat iemand die rond de grens zit wellicht telkens het ene jaar wel en het andere jaar geen BTW in rekening moet brengen, wat verwarrend kan zijn voor zijn klanten.

Vraag5

Specifiek: Wat is het oordeel over de voorgestelde termijnen in dit wetsvoorstel?
Geen oordeel.

Vraag6

Specifiek: Wat zal het verwachte gebruik zijn van de regeling?
Ik verwacht dat er vooral "vrijetijdsondernemers" en schijnzelfstandigen onder zullen vallen. Mensen dus, waarvan je je kunt afvragen of het wel echt ondernemers zijn.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht