Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet omzetgerelateerde vrijstelling voor ondernemers van belasting

Reactie

Naam dsbs transport (mevr ab smit)
Plaats den bosch
Datum 19 april 2018

Vraag1

Graag uw reactie op het gehele wetsvoorstel.
goed voorstel zeker voor de kleine ondernemer

Vraag2

Zijn er aspecten die nu ontbreken waar naar uw mening in het wetsvoorstel nog rekening mee moet worden gehouden?
nee niet iets wat ik zo gauw kan noemen ju

Vraag3

Specifiek: Gegeven de spanning tussen enerzijds een hoge omzetgrens om administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken en anderzijds mogelijke negatieve arbeidsmarkteffecten vanwege een ongelijker speelveld tussen contractvormen, welke omzethoogte vindt u het meest passend binnen deze afruil en waarom? Ter indicatie moet worden gedacht aan een omzetgrens tussen de € 15.000 - € 25.000. Onze buurlanden Duitsland en België kennen een grens van respectievelijk € 17.500 en € 23.000.
15.000-20.000

Vraag4

Specifiek: Wat zou, gegeven de onder- en bovenwaarde van de range van omzetgrens, het effect zijn van dit wetsvoorstel op ondernemerschap?
15.000 - 20.000 euro

Vraag5

Specifiek: Wat is het oordeel over de voorgestelde termijnen in dit wetsvoorstel?
juist

Vraag6

Specifiek: Wat zal het verwachte gebruik zijn van de regeling?
als het bekend is bij de ondernemer dan zal er zeker gebruik van gemaakt gaan worden nu bestaat ook al zoiets maar is niet bekend bij ondernemer wellicht zouden ze daar bij inschrijving bij kvk een melding van kunnen maken
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht