Besluit kiescollege niet-ingezetenen

Een grondwetswijziging ter oprichting van een kiescollege voor niet-ingezetenen wordt behandeld in tweede lezing. Het kiescollege geeft Nederlanders in het buitenland (indirect) invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer, via het kiezen van een kiescollege dat meestemt bij de Eerste Kamerverkiezing. Het wetsvoorstel Wet kiescollege niet-ingezetenen werkt dit verder uit. Enkele onderdelen van dit wetsvoorstel vergen nadere uitwerking in een algemene maatregel van bestuur.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-02-2022
Einddatum consultatie 11-04-2022
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 13772
Onderwerpen Parlement Rijksoverheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

In de eerste plaats worden kiezers buiten Nederland (niet-ingezetenen) geraakt, aangezien zij invloed krijgen op de samenstelling van de Eerste Kamer. Gemeente Den Haag wordt geraakt vanuit de verantwoordelijkheid voor de registratie van kiesgerechtigden (in het buitenland), het organiseren van de kiescollegeverkiezing en de ondersteuning van het kiescollege. Namens de provincie Zuid-Holland is het centraal stembureau voor de provinciale statenverkiezing betrokken, aangezien dat ook voor de kiescollegeverkiezing gaat fungeren als centraal stembureau. Verder worden politieke partijen geraakt.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Nederlanders in het buitenland kunnen invloed krijgen op de samenstelling van de Eerste Kamer. Dat is het beoogde doel van de grondwetswijziging en onderliggende regelgeving. De kiescollegeverkiezing zal georganiseerd worden door de gemeente Den Haag, wat tot extra werkzaamheden zal leiden bij deze gemeente. De functie van centraal stembureau voor de kiescollegeverkiezing wordt uitgeoefend door het centraal stembureau voor de provinciale statenverkiezing voor de provincie Zuid-Holland, dat hiermee een extra taak krijgt.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op het gehele conceptbesluit en de gehele toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Hoofdlijnenbrief kiescollege niet-ingezetenen

Bron: www.rijksoverheid.nl

Kiesbesluit

Bron: wetten.overheid.nl

Voorstel tot wijziging van de Grondwet

Bron: www.tweedekamer.nl