Wijziging Grondwet i.v.m. kiescollege kiezers buiten Nederland

Nederlanders die in het buitenland wonen krijgen stemrecht voor een nieuw kiescollege. Dit kiescollege zal voortaan samen met de provinciale staten en de kiescolleges in Caribisch Nederland de Eerste Kamer kiezen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-09-2019
Einddatum consultatie 09-10-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Algemene Zaken, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 10821
Onderwerpen Parlement

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Kiesgerechtigde Nederlanders die in het buitenland wonen
De Eerste Kamer
De gemeente Den Haag (organiseert verkiezingen in het buitenland)
Politieke partijen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Nederlanders in het buitenland krijgen invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer te beïnvloeden.
Politieke partijen moeten voorbereidingen treffen voor deelname aan de verkiezing van het kiescollege (kandidaatstelling e.d.). Het ligt in de rede dat de verkiezing zal worden georganiseerd door de gemeente Den Haag; die is nu reeds verantwoordelijk voor de registratie van de Nederlanders die vanuit het buitenland willen stemmen en organiseert voor deze kiezers reeds de verkiezingen voor Tweede Kamer en Europees Parlement.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op alle onderdelen van het voorstel.
De in het grondwetsvoorstel opgenomen wijziging is aangekondigd in een brief van de Minister van BZK van 22 februari 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 31142, nr. 88) en strekt tot uitvoering van het regeerakkoord.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Grondwet

Bron: wetten.overheid.nl

Kamerbrief over kiescollege buitenland

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Regeerakkoord

Bron: www.rijksoverheid.nl