Implementatiewet kapitaalvereisten 2020

Dit ontwerpwetsvoorstel bevat wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) ter implementatie van de Richtlijn 2019/878/EU (CRD-V) en de Verordening (EU) 2019/876 (CRR-II) met betrekking tot kapitaalvereisten voor banken en beleggingsondernemingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-02-2020
Einddatum consultatie 11-03-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 10874
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Financiële toezichthouders, banken, beleggingsondernemingen en holdings. Zie de memorie van toelichting.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie voor de verwachte effecten van deze regeling de memorie van toelichting.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel en memorie van toelichting kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te implementeren regeling Richtlijn 2019/878/EU

Bron: eur-lex.europa.eu

Verordening (EU) 2019/876

Bron: eur-lex.europa.eu