Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Kadasterbesluit (afscherming persoonsgegevens)

Regeling voor afscherming door het Kadaster van persoonsgegevens van bedreigde personen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-07-2018
Einddatum consultatie 12-08-2018
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 1968
Onderwerpen Bestuursrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bedreigde personen die vermeld zijn in door het Kadaster gehouden registers en registraties.
Degenen die gegevens (willen) opvragen bij het Kadaster, in het bijzonder notarissen en deurwaarders.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De persoonsgegevens van bedreigde personen worden niet langer verstrekt. Voor notarissen, deurwaarders en bestuursorganen wordt een uitzondering gemaakt.

Waarop kunt u reageren

Op het ontwerpbesluit.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Kadasterbesluit

Bron: wetten.overheid.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling