Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wet kadaster BES-eilanden

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt een wetsvoorstel voor waarmee de verantwoordelijkheid voor de kadasters op de BES-eilanden van het eilandbestuur naar de Dienst voor het kadaster en de openbare registers verschuift. Deze verschuiving van de kadasterfunctie van de openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint-Eustatius naar de Dienst het kadaster en de openbare registers is eerder door de Rijksvertegenwoordiger geadviseerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
07-09-2017
Einddatum consultatie
05-10-2017
Status
Gesloten
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Keten-ID
1966
Onderwerpen
Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het doel is de kadasters in Caribisch Nederland onder te brengen bij de Dienst voor het kadaster en de openbare registers en daarmee de rechtszekerheid te verbeteren en de continuïteit te borgen.

Doelgroepen die worden geraakt:
- De openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint-Eustatius;
- De Dienst voor het kadaster en de openbare registers;
- De gebruikers van de kadasters en de openbare registers op de eilanden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het voorstel houdt in dat de kadasters op de eilanden onder verantwoordelijkheid van de Dienst voor het kadaster en de openbare lichamen worden gebracht. De gevolgen hiervan zijn dat:
• het opgaan van de kadasters in de Dienst tot een meer uniforme werkwijze en registratie leidt, wat voor alle betrokkenen op de eilanden (zoals eigenaren, notarissen, makelaars, banken, projectontwikkelaars en overheidsdiensten) meer duidelijkheid geeft;
• er een verbetering optreedt van de rechtszekerheid, wat de overdracht van onroerend goed faciliteert en een stimulans geeft aan de vastgoedmarkt met een bijbehorende economische ontwikkeling;
• de kadasterfunctie in heel Nederland door één professionele organisatie wordt uitgevoerd;
• de minister van Infrastructuur en Milieu eindverantwoordelijk wordt voor de kadasterfunctie op het hele Nederlandse grondgebied;
• de kadasterfunctie wordt op dezelfde afstand van het verantwoordelijk bestuur geplaatst, wat leidt tot heldere bestuurlijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
• de Dienst kan bijdragen aan de verbetering van de openbare registers en kadastrale registratie in Caribisch Nederland;
• de continuïteit en kwaliteit van de taakuitvoering kan beter worden gewaarborgd, aangezien er sprake is van een grotere organisatie.

De verantwoordelijkheid voor de kadasters op de eilanden verschuift van het eilandbestuur naar de Dienst. De Minister van Infrastructuur en Milieu is eindverantwoordelijk voor de Dienst. De openbare lichamen hebben geen rechtstreekse bevoegdheid meer tegenover de Kadasters.

Voor de Dienst betekent dit een extra verantwoordelijkheid. Ten opzichte van de bestaande verantwoordelijkheid is dit een beperkte verandering: materieel (in de zin van werkaanbod) is de wijziging klein. Wel moet de Dienst in de nieuwe situatie rekening houden met lokale omstandigheden die kunnen afwijken van die in Nederland.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele ontwerp voor een Kadasterwet BES en de memorie van toelichting betrekken. Uw reactie kunt u tot en met 5 oktober 2017 indienen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal uw opmerkingen zorgvuldig bekijken en trachten hiermee waar mogelijk de wetgeving te verbeteren.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Acties

Delen regeling