Wetsvoorstel investeringsverplichting voor het Nederlands cultureel audiovisueel product

Consultatie van een wetsvoorstel waarmee een investeringsverplichting wordt opgelegd aan de landelijke publieke mediadienst, aanbieders van audiovisuele mediadiensten op aanvraag, en aanbieders van bioscoopdiensten, in het Nederlands cultureel audiovisueel product. Dit voorstel is eerder gericht geconsulteerd, en wordt nu naar aanleiding van het advies van de Raad van State in gewijzigde vorm openbaar geconsulteerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-10-2020
Einddatum consultatie 26-11-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 11368
Onderwerpen Media

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Spelers op de audiovisuele markt (binnen en buiten Nederland)

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het verwachte effect is een financiële impuls aan het Nederlands cultureel audiovisueel product.

Waarop kunt u reageren

Op het gehele wetsvoorstel en de memorie van toelichting kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

URL naar grondslag

Bron: eur-lex.europa.eu

URL naar te wijzigen regeling

Bron: wetten.overheid.nl