Wetsvoorstel Instituut Mijnbouwschade Groningen

In het Regeerakkoord 2017 ‘Vertrouwen in de Toekomst’ is opgenomen dat er onder onafhankelijke publieke regie een schadefonds komt voor de afhandeling van verzoeken om vergoeding van schade als gevolg van bodembeweging door de aanleg of exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van gaswinning uit het Groningenveld of gasopslag bij Norg.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 39 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: