Instellingswet Adviescollege toetsing regeldruk

Dit wetsvoorstel regelt de instelling van een permanent adviescollege, dat zich richt op de toetsing van voorgenomen regelgeving ten aanzien van de transparantie van regeldrukeffecten. In grote lijnen komt dit overeen met wat het huidige Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) doet. Dat adviescollege is echter tijdelijk; per 1 december loopt de termijn af. Deze kan niet verlengd worden. Het nieuwe adviescollege krijgt er een aantal taken bij, waarvan het adviseren over beleidsvisies en een rol bij bij EU-wetgeving de belangrijkste zijn.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 10 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: