Wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het melden van financiële belangen en effectentransacties rechterlijke ambtenaren

Voor rechterlijke ambtenaren (rechters en officieren van justitie) die door hun werk beschikken over mogelijk financieel gevoelige informatie komt een plicht tot het melden van bezit van en handelen in bepaalde financiële belangen. Er komt dus geen algemene meldplicht te gelden, maar uitsluitend een meldplicht voor specifiek aangewezen rechters en officieren van justitie. Verder kan hen worden verboden om bepaalde financiële belangen te hebben.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-06-2019
Einddatum consultatie 24-07-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Rechterlijke ambtenaren, werkzaam bij de rechtspraak en het openbaar ministerie: rechters, raadsheren, officieren van justitie, etc.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor rechterlijke ambtenaren die uit hoofden van hun taakuitoefening kennis kunnen hebben van gevoelige financiële informatie en die op grond van deze regeling worden aangewezen door hun functionele autoriteit, komt een interne meldplicht van bepaalde financiële belangen te gelden. Ook kan hen worden verboden om bepaalde financiële belangen te hebben. De meldplicht en verboden strekken zich uit tot naasten van deze rechterlijke ambtenaren. Verder voorziet dit besluit op verhoging van salarisbedragen voor rechterlijke ambtenaren met 1,4% met ingang van 1 januari 2017, overeenkomstig de arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke Macht 2017.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het besluit.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Bron: wetten.overheid.nl