Wijziging Besluit BRP ivm verkorten inschrijftermijn vreemdelingen e.a.

Met dit besluit wordt geregeld dat niet toegelaten vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijven eerder kunnen worden ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene. Daarnaast regelt het besluit dat niet langer gegevens verstrekt kunnen worden aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)uit de BRP. Tot slot regelt het besluit nog enkele andere kleine wijzigingen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 8131 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: