De Verborgen Vervuiler: Stop de CO2-uitstoot uit veen

Deze initiatiefnota van GroenLinks Tweede Kamerlid Laura Bromet gaat over de aanpak van veen in Nederland. Met deze consultatie wil zij graag reacties ontvangen voordat zij de nota in zal dienen als Kamerstuk.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-12-2018
Einddatum consultatie 31-01-2019
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen Bodem Organisatie en beleid Natuur- en landschapsbeheer Water Provincies Waterschappen Waterkeringen en waterbeheer

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De initiatieven in de nota raken iedereen in Nederland omdat het een klimaatmaatregel betreft. Toch zullen vooral bewoners en ondernemers uit de agrarische sector in veengebieden met de voorgestelde plannen te maken krijgen. Daarnaast kunnen natuurliefhebbers in deze gebieden ook geïnteresseerd zijn in de ideeën voor het behoud van biodiversiteit.
Provincies, waterschappen en gemeenten zijn als uitvoerders van deze ideeën ook betrokken.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Omdat er zoveel verschillende mensen en organisaties bij het veen betrokken zijn en het onderwerp complex is, waardeert de indiener de inbreng van de samenleving erg. Daarom zal zij concrete feedback in de definitieve versie van de nota meenemen.

Waarop kunt u reageren

Op de volledige nota kan worden gereageerd. GroenLinks zal alle inbreng lezen maar zij kan niet garanderen dat de inbreng wordt verwerkt in de definitieve initiatiefnota.

Downloads

Overige documenten

  • De Verborgen Vervuiler: Stop de CO2-uitstoot uit veen - GL versie