Wijziging Besluit melden ZZS in afval

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een besluit voor dat bepaalde industriële bedrijven verplicht om aan te geven welke zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in hun afval kunnen zitten. ZZS zijn stoffen die bijvoorbeeld kankerverwekkend of schadelijk voor de voortplanting zijn. Wanneer een afval verwerkend bedrijf weet dat er een ZZS in afval zit, kan het de juiste maatregelen nemen om te voorkomen dat de ZZS in het milieu terechtkomt.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 7 februari 2023

De samenvatting van de reacties op de internetconsultatie is op de website geplaatst. Het ministerie zal op een later moment inhoudelijk reageren.