Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wijziging Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 ivm aanpassing van de indexeringsbepaling

Middels dit besluit wordt de indexeringsformule in artikel 3, tweede lid, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (Bvr 2000) aangepast. Deze wijziging is geboden, omdat bepaalde in de vroegere indexeringsformule opgenomen gegevens niet meer beschikbaar zijn.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
15-11-2018
Einddatum consultatie
31-12-2018
Status
Gesloten
Type consultatie
AMvB
Organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID
9548
Onderwerpen
Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Rechtsbijstandverleners, waaronder advocaten en mediators en de raad voor de rechtsbijstand als bevoegde instantie voor de toekenning van vergoedingen op grond van de Wet op de rechtsbijstand.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De gevolgen zijn dat de indexformule actueel is en de vergoedingen jaarlijks worden berekend aan de hand van de meest actuele cijfers.

Waarop kunt u reageren

Het ontwerpbesluit

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Acties

Delen regeling