Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 ivm aanpassing van de indexeringsbepaling

Middels dit besluit wordt de indexeringsformule in artikel 3, tweede lid, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (Bvr 2000) aangepast. Deze wijziging is geboden, omdat bepaalde in de vroegere indexeringsformule opgenomen gegevens niet meer beschikbaar zijn.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-11-2018
Einddatum consultatie 31-12-2018
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 9548
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Rechtsbijstandverleners, waaronder advocaten en mediators en de raad voor de rechtsbijstand als bevoegde instantie voor de toekenning van vergoedingen op grond van de Wet op de rechtsbijstand.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De gevolgen zijn dat de indexformule actueel is en de vergoedingen jaarlijks worden berekend aan de hand van de meest actuele cijfers.

Waarop kunt u reageren

Het ontwerpbesluit

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling