Indexering tarieven 2018 Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voornemen tot wijziging - per 1 januari 2018 - van de door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gehanteerde tarieven van vergunningen. In afwachting van de herzienining tarievenstelsel (verwachting was voorjaar 2017), zijn de tarieven voor het laatst geïndexeerd (inflatiecorrectie) per 1 januari 2016. Aangezien er nog geen herziening is, is besloten de tarieven met een inflatiecorrectie aan te passen voor de jaren 2016 en 2017.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 1 augustus 2018

REGELGEVING IS IN WERKING GETREDEN, 4 MEI 2018

De Regelingen indexering tarieven ILT zijn bij koninklijk besluit (staatscourant-2018- 17027 , 21283 en 17025) van 3 mei 2018 per 4 mei 2018 in werking getreden.

Link toegevoegd:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-17027.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-21283.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-17025.html