Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Indexering maximumtarieven taxivervoer 2020

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de indexering van de maximumtarieven voor taxivervoer voor. Dit gebeurt sinds 2010, en sinds 2017 wordt hiervoor gebruik gemaakt van de Landelijke Tarievenindex (LTI). Het streven is de regeling in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2020.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-08-2019
Einddatum consultatie 19-09-2019
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 10719
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Taxichauffeurs, -ondernemers en -reizigers en handhavende instanties.

Doel van de regeling:
Om de maximumtarieven aan te sluiten bij de prijsontwikkeling in de markt, worden de tarieven jaarlijks geïndexeerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de LTI. De regeling brengt de maximumtarieven in overeenstemming met de indexcijfers en schept ook voor 2020 duidelijkheid aan chauffeurs, ondernemers, burgers en handhavende instanties over de maximumtarieven.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Duidelijkheid voor chauffeurs, ondernemers, burgers en handhavende instanties over de maximumtarieven. Voor 2020 is de LTI 2,23%. Dit betekent dat de vaste bedragen, de bedragen per kilometer en de bedragen per minuut hiermee worden verhoogd. Hetzelfde geldt voor het tarief dat de vervoerder, mits afgesproken met de consument, in rekening mag brengen voor de wachtperiode bij aanvang van de rit.
De maximumtarieven gelden niet voor contractvervoer (artikel 81, tweede lid, van de Wet personenvervoer 2000) en voor taxivervoer dat wordt aangeboden tegen een vast tarief per rit dat vooraf met de consument is overeengekomen (artikel 1, derde lid, van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer). De regeling heeft voor de maximum voor dat vervoer te rekenen tarieven geen effect.

Waarop kunt u reageren

De LTI is reeds geconsulteerd door DOVA, het samenwerkingsverband van de veertien decentrale ov-autoriteiten. In aanvulling hierop consulteert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nogmaals de regeling waarin de LTI wordt toegepast op de maximumtarieven voor taxivervoer. U kunt tot en met 19 september via de website reageren op de conceptregeling en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer

Bron: wetten.overheid.nl

Bekendmaking in Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Gepubliceerde regeling

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling