Implementatiewet richtlijn gedekte obligaties

Het wetsvoorstel strekt tot implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2126 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/65/EG en 2014/59/EU (PbEU 2009, L 328) (de richtlijn gedekte obligaties).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-03-2021
Einddatum consultatie 05-04-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 12030
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Financiële toezichthouders en financiële instellingen. Zie voor details de memorie van toelichting.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie voor de verwachte effecten van deze regeling de memorie van toelichting.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het ontwerpwetsvoorstel en de memorie van toelichting kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet op het financieel toezicht

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Faillissementswet

Bron: wetten.overheid.nl

Te implementeren regeling Richtlijn gedekte obligaties

Bron: eur-lex.europa.eu