Wet implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering

Het wetsvoorstel implementeert de Europese richtlijn duurzaamheidsrapportering (2022/2464). Deze richtlijn verplicht bepaalde ondernemingen om verslag te doen over duurzaamheidskwesties. Het wetsvoorstel gaat over de eisen voor accountants en accountantsorganisaties indien zij deze informatie controleren. Ook worden transparantieverplichtingen voor beursondernemingen uitgebreid.  

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 32 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: