Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht

Reactie

Naam nvt (FPE Wijnans)
Plaats Skuzum
Datum 3 november 2015

Vraag1

Wilt u reageren op het voorontwerp van de implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht? Dan kunt u hier uw reactie geven.
Uit artikel 102 blijkt heel duidelijk dat het misbruik van economische machtspositie niet alleen geld tegenover afnemers, maar ook ten aanzien van de leveranciers ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex:12012E102 )

Omdat er in artikel 102 sprake is van een machtspositie, is het moeilijk voor een benadeelde leverancier om naar de rechter te stappen. Dit zal de beëindiging van de relatie betekenen, wat vanwege de machtsverhouding onmogelijk is (gedane investeringen, verplichtingen naar personeel, en leveranciers) Daarom zouden minder ingrijpende maatregelen ook afschrikwekkend kunnen zijn:

Ten eerste zouden onbillijke verkoopprijzen een overdracht van verantwoordelijkheid kunnen betekenen van verantwoordelijkheid en risico's. Leveranciers zullen te lage prijzen tijdelijk dragen door risico's niet af te dekken, en al of niet bovenwettelijke certificering uit te stellen. Hierdoor zal uiteindelijk schade aan derden ontstaan. Het is niet meer dan redelijk om de verantwoordelijk daarvoor over te hevelen aan de veroorzaker.

Ten tweede hebben veel bijkomende prestaties, en onbillijke contractuele voorwaarden de vorm van garanties achteraf. Het zou een afschrikwekkend effect hebben als onbillijke voorwaarden expliciet ongeldig verklaard worden zodat de leverancier geen nadeel ondervindt.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht