Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht

Reactie

Naam Particulier (P. Peereboom)
Plaats Hurdegarijp
Datum 8 oktober 2015

Vraag1

Wilt u reageren op het voorontwerp van de implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht? Dan kunt u hier uw reactie geven.
Ondernemingen en Overheden kunnen naar mijn mening aangemerkt worden als 'inbreukplegers' omdat ze onrechtmatig handelen jegens de samenleving en dus aan te merken zijn als 'plegers van een onrechtmatige daad'.
De wereldeconomie kan krachtig bevorderd worden wanneer besloten wordt voor alle berichtenverkeer te laten betalen.
De samenleving heeft er baat bij dat ze aanspraak maakt op hulpbronnen (economische activiteiten).
We betalen wel voor een telefoongesprek en sms maar nog niet voor e-mail, whats-app, chat en skype enz.
Met behulp van deze inkomsten (diverse duizenden miljarden euro's per jaar) kunnen de economische, sociale en culturele rechten gestalte krijgen, die onmisbaar zijn voor de ontplooiing van persoonlijkheid zoals vermeld in art. 22 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht