Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiewet gewijzigde Kaderrichtlijn afvalstoffen

Reactie

Naam Croda (Dhr R.F.M. de Oude)
Plaats Gouda
Datum 14 maart 2019

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? Op alle onderdelen van de wet en de toelichting kan worden gereageerd.
Twee opmerkingen die naar mijn mening cruciaal zijn voor het succes van het gebruik reststromen:
- 7b "normale" productie. Voor deze term is een goede definitie nodig om innovatie (geen normale productie ?) mogelijk te maken
- 9 Hoe wordt het transport van de "reststroom" naar de verwerker die einde "afval" handelingen gaat verrichten gekwalificeerd ? Een sterke vereenvoudiging van procedures is hier mogelijk door dit transport te zien als een aanlevering van een "grondstof" als er een contract bestaat tussen de "producent" en de "verwerker"
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht