Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiewet gewijzigde Kaderrichtlijn afvalstoffen

Op 30 mei 2018 is door de EU de Richtlijn (EU) 2018/851 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen aangenomen (ook wel de Kaderrichtlijn afvalstoffen (KRA) genoemd). Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wet voor om deze richtlijn te implementeren in Nederlandse regelgeving. De implementatie leidt tot wijzigingen in de Wet Milieubeheer (Wm).

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 7 juli 2020

De implementatiewet is op 1 juli 2020 in werking getreden.

Link toegevoegd, 7 juli 2020

Op 5 juni 2020 is de Implementatiewet in het Staatsblad gepubliceerd, en op 1 juli 2020 in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 4 juli 2019

Hierbij het verslag op hoofdlijnen van de Internetconsultatie, met daarin opgenomen een inhoudelijke reactie van het Ministerie.

Nieuwe versie concept regeling toegevoegd, 18 maart 2019

dit is een administratieve actie, een inhoudelijk geheel ongewijzigde versie.

Zoeken
Uitgebreid zoeken