Implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn

Dit ontwerp voor een ministeriële regeling strekt samen met het voorstel voor de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn en het ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 tot implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. Het ontwerp voor de Implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn voorziet onder meer in een vrijstelling van de verplichtingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voor aanbieders van bepaalde kansspelen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-05-2018
Einddatum consultatie 04-06-2018
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Financiën, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 9431
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Wwft-instellingen, in het bijzonder aanbieders van kansspelen en levensverzekeraars, en toezichthoudende autoriteiten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor de verwachte effecten van de regeling wordt verwezen naar §3 van het algemeen deel van de toelichting. In deze paragraaf wordt ingegaan op de gevolgen voor het bedrijfsleven die de ontwerpregeling met zich zou kunnen brengen.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen van de ontwerpregeling en de toelichting daarop.

Downloads